Fortum Värme, Bredäng

ca 50 MW effekt

Styrskåp för 4 oljepannor samt

2 elpannor 10 MW i nätverk.

Kraftmatningar från ställverk.

90 kw frekvensomformare

för dist. pumpar.

Styrskåp för tryckväxlarstation (Sveriges största).

Från 16 bar ink. tryck till 5 bar utgående fastighetstryck

utan mellanväxlare.