Danderyds kommun, Tallgården

Totalentreprenad

Värmepumpar 80 kw.

1 st 300 el-VV spetsberedare inkl. elpatron.

Kraftdistribution från ställverk.

Styrskåp EM PLC SAIA.