Fortum Värme, Ålstensskolan

Totalentreprenad

Gasbrännare 370 KW 2 stegs reglerande fabr. Weishaupt / Bentone.

Automatik för brännare.

Gasramp brännare inkl. ventil, filter samt regulator.

Abbonentcentral ( filter, regulator inkl. SBV/SAV ).