Fortum Värme, Årsta Värmeverk

Totalentreprenad

Styrskåp samt elinstallation

PLC system Mitsubichi.

Display typ E300.

Styrning av ångsotning för pannor

Timmar, temperatur, oljemängd.