Fortum Värme, Höglandsskolan

Totalentreprenad

Gasbrännare 600 KW 2 stegs reglerande fabr. Weishaupt / Bentone.

Automatik för brännare.

Gasramp brännare inkl. ventil, filter samt regulator.

Boosterfläkt för tryckstegring.

Styrskåp för styrning av boosterfläkt.