Statens Fastighetsverk. Drottningholms slott, Stockholm

Totalentreprenad 2001

Styr av Oljepannor, Värmepumpar

Shuntar etc.

Nyinstallation av

1 x 65 kw Värmepump 407 C

3 x 40 kw Värmepump 134 A

Sjövärme (bef.)