Danderyds kommun, Danderyds gymnasium

Totalentreprenad 2003

Värmepumpar IVT typ 100 kw.

Spetsberedare inkl. elpatron.

Slingtankar 504 för VV.

Energi-mätare för mätning av värmepumpar

Styrskåp med webb-styrning EM 2000