NCC AB, Mariehällsplatån

Totalentreprenad 2003

Värmepump IVT Greenline typ 65 kw.

Elpanna 100 kw med extern styrning 0-10 V.

Styrmodul typ ” REGO ”

Energimätare för elförbr. VP.

Energimätning av lev. energi VP.

Fördelningscentral samt grupper för UC.

Kraftmatningar till resp. objekt.

Ack. tankar.

El-VVB.

Slingtank.