Betelseminariet, Stockholm

Totalentreprenad 2004

Värmepumpar IVT typ G26 (ca 26 kw) med intern reglerutrust

Oljepanna Viessman 280 kw

Acktankar 500 l kopparfodrad för VV.

Slingtank 754, 4 slingor.

Styrskåp med webb- kommunikation

Frikyla från borrhål till kylrum.