Klövern, Tumstocksvägen 11

TumstocksvägenTotalentreprenad 2013 8581 m2 kontor

Total effekt  Värmepumpar 240 kW VP.

Effekt kyla 250 kW (frikyla eller maskinkyla)

Elpanna 330 kW

2400m Borrning av geolager med kulvert.

Styrskåp med DUC/PLC SAIA  med processbilder etc..

Energi-mätning samt elmätning av COP.

Styskåp till 7 ventilationaggregat med kyla

Elcentral för värmepumpar etc..

Serviceledningar samt kraftmatningar.