JM

JM Kontrakt

Energi-montage AB har erhållit kontrakt med JM AB om Energi-centraler i Stockholm-Mälardalen.

I leveransen/installationen så ingår hela undercentralen med fjärrvärme samt frånluftsvärmepumpar etc.

Styrskåp för hela fastigheten med webbuppkoppling och systembilder.

Energiuppföljning samt årliga kylkontroller i 5 år.