Fastigheter

Fastigheter med behov av både värme och kyla tillhör de roligaste anläggningarna.Här kan man utnyttja energieffektiva värmepumpar med frikyla samt maskinkyla som reserv.Olika kombinationer med solfångare eller solceller samt återladdning och ventilationskyla.

Styrsystemen till dessa blir också mer omfattande och intressanta med processbilder för bättre övervakning.

Kontakta oss för förslag på lösningar.