Geotermisk energi

Em utför geotermiska beräkningar samt borrning för geoenergi.

Detta kan vara konventionell borrteknik för värmepumpar altenativt energi från grundvatten eller energilager som används i kombination värme-kyla.

  • Konventionell energikälla
  • Grundvatten
  • Energilager
  • Olika typer av komplement eller återladdningar

Även från konventionell borrning samt grundvatten kan naturligtvis kyla/frikyla tas.

Borrdata i pdf-format.

Ex. på fluidberäkning.

Ex. på max min temperaturer efter 20 år.