VVS – El – Styr – Kyla

Rör

Em utför förutom generell VVS även gas (gasbehörighet) samt plastsvetsarbeten med certificerade svetsmaskiner. Vi har även svetslicenser för svarta och vita material.

Företrädesvis tar vi hela rörabeten inom värme/kylanläggningar.

El

Inom El så utför Em kraft samt vanlig elinstallation för fastigheter samt industri.Vi har allmän behörighet.

Styr

Vi arbetar med PLC fabrikat som SAIA samt Mitsubishi för fastigheter/bostäder samt Industri.

Kyla

Vi installerar kylanläggningar samt styr för detta, ofta i kombination med värmepumpar som kan användas för frikyla samt maskinkyla. Vi har behörighet Klass 1.